Green Square Logistics I

GREEN SQUARE LOGISTICS I
Een hoogwaardig distributiecentrum met het duurzaamheidscertificaat BREAAM 'Very Good', dat staat voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Green Square Logistics I is het eerste deelproject binnen de grootschalige gebiedsontwikkeling Green Square, dat de ambitie heeft om in de komende jaren uit te groeien tot hét centrumgebied van Green Park Aalsmeer. De oplevering van het distributiecentrum staat gepland voor het 4e kwartaal 2022.

 

Inmiddels is de bouw in volle gang. Hierbij een mooie impressie: